การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

วัน 21-22 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IFEA congress

World Endodontic Congress: The 11th IFEA 2018 Seoul

Save the Date! October 4-7,2018

โครงการ Endo Star: Endodontic Case Contest ครั้งที่ 6 (ปี 2561)

Seminar

ปรชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

ปรชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 Endodontic Retreatment AND SURGERY : Beyond all limits วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ห้อง วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ...

New Content

What’s new in Endodontics ตอนที่ 2

What’s new in Endodontics ตอนที่ 2

เคยสงสัยบ้างมั๊ยว่า หลังรักษารากฟัน หากต้องทำครอบฟันควรทำภายในกี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปี (เอ๊ะ ไม่น่าใช่) คนไข้เองก็มักจะถามพวกเราอยู่เสมอว่าทิ้งไว้ก่อนได้มั๊ยคะหมอ ขอไปเที่ยวก่อนได้มั๊ยก็ไม่ปวดแล้วนิ่นา จริงๆแล้วจะตอบคำถามนี้ได้ถูกต้อง ควรต้องพิจารณาเป็นรายๆไป ทั้งปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่ ลักษณ...

saw11

Welcome Speech

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยทุกท่าน

เริ่มศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2561 ผมขอถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคลนี้กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงและในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯในวาระ 2561-2562 นี้ ขอเรียนว่าจะพยายามบริหารงานของสมาคมอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ สมาคมฯเราเติบโตอย่างต่อเนื่องมายี่สิบปีเศษแล้ว เรามีสมาชิกเพิ่มทุกปี การจัดงานประชุมวิชาการของสมาคมก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างเหนียวแน่น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้พยายามช่วยกันพัฒนาส่วนต่างๆของสมาคมให้รวดเร็วและทันสมัยเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการลงทะเบียน ยกระดับหนังสือเอ็นโดสารให้เข้าสู่ระดับสากล ทุกอย่างเรียกว่าเป็นการสานงานต่อ ก่องานใหม่ และพยายามให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด
ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องงานประชุมวิชาการกลางปี ที่เราเพิ่งสรุปว่าจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 นั้น ขอให้ท่านสมาชิกคอยติดตามเรื่องราวความคืบหน้าได้จาก FB และ Website ของสมาคมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสำหรับการประชุมวิชาการปลายปีนี้ สมาคมมีดำริที่จะจัดประชุมวิชาการสัญจรขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยเรากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานที่ และการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความกลมเกลียวของสมาชิกของเรา หากสมาชิกท่านใดมีอะไรที่อยากเสนอแนะ สมาคมยินดีรับฟังอย่างเต็มใจนะครับ และระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 จะมีการจัด World Endodontics Conference ขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สมาคมจะจัดพาคณะกรรมการไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจไปประชุมด้วยกัน โดยเราจะเสนอข่าวให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียน ที่พัก เป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบต่อไป ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงมีความยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย
ขอบคุณมากครับ

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
นายกสมาคมฯ

Content

Back to Top