งานประชุม Mahidol International Endodontic Symposium (MIES 2019)

Monday, 04 March 2019

 

งานประชุม Mahidol International Endodontic Symposium (MIES 2019)

Endodontic Innovation: Road to Clinical Challenges ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม Pre-symposium workshop

โปรแกรมที่ 1: 3D Endodontics: improving shaping, cleaning and obturation procedures โดย Professor Gianluca Gambarini

โปรแกรมที่ 2: Three Essentials for Prevention of File Separation โดย Dr James Wealleans

โปรแกรมที่ 3: Regenerative Endodontics: A Road for Clinical Success โดย Professor Kenneth M. Hargreaves

และ ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

วันที่ 2-3 พฤษภาคม Symposium lecture

โปรแกรมที่ 4: Main Symposium Lecture Program: Endodontic Innovation: Road to Clinical Challenges โดย

Professor Kenneth M. Hargreaves 

Dr. Filippo Santarcangelo

Dr. James Wealleans

Professor Gianluca Gambarini

Dr. Gilberto Dabelian

คนไทยสามารถลงทะเบียนได้ในราคาสำหรับทันตแพทย์ 4,000 บาท และนักศึกษา 3,500 บาท ตามลิงค์นี้ https://dt.mahidol.ac.th/mies/registration/thai/

วันที่ 3 พฤษภาคม Post-symposium workshop เวลา 17.00-20.00 น. โดย Dr. Gilberto Dabelian

การลงทะเบียน workshop สามารถทำได้ผ่านอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 สามารถติดตามรายละเอียดของงานประชุมได้ที่เว็บไซต์ https://dt.mahidol.ac.th/mies/

 

 


Member Login

certificate banner

Back to Top