ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Monday, 30 January 2017

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นำโดย รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย ประธานชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอดีตประธาน และคณะกรรมการชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ในการนี้สมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย  ทุกคนขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

Back to Top