การสมัครสมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

1.  สมาชิกตลอดชีพ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าและบำรุงชมรมตลอดชีพ 5,000 บาท

โดยสมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยจะได้รับเอ็นโดสารปีละ 2 ฉบับ และได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปีของชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

 

 สมัครสมาชิกชมรมเอ็นโดฯ 59-60 ล่าสุด.pdf

 

"รายละเอียดทุนวิจัยชมรมเอ็นโดดอนติกส์ แห่งประเทศไทย ปี 2560"

Back to Top