การสมัครสมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

1. สมาชิกรายปี ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท ค่าบำรุงชมรมประจำปี 500 บาท

2.  สมาชิกตลอดชีพ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าและบำรุงชมรมตลอดชีพ 3000 บาท

โดยสมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยจะได้รับเอ็นโดสารปีละ 2 ฉบับ และได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปีของชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

 

 สมัครสมาชิกชมรมเอ็นโดฯ 59-60 ล่าสุด.pdf

 

"รายละเอียดทุนวิจัยชมรมเอ็นโดดอนติกส์ แห่งประเทศไทย ปี 2560"

Back to Top