การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IFEA congress

World Endodontic Congress: The 11th IFEA 2018 Seoul

Save the Date! October 4-7,2018

Seminar

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

เรื่อง Preparing for The Multidisciplinary World วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

New Content

การรักษาฟันที่ประสบอุบัติเหตุ

การรักษาฟันที่ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุมาพบท่าน ควรทำการประเมินอาการทางระบบประสาทส่วนกลางของผู้ป่วย หรือในกรณีฟันที่เกิด avulsion ควรแช่ฟันในสารละลายที่เหมาะสม เช่น Hank's balanced salt solution นม หรือน้ำเกลือ ก่อนจะทำการซักประวัติเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยและการรักษา ภายหลังการซักประวัติทันตแพท...

saw11

Welcome Speech

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยทุกท่าน

เริ่มศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2561 ผมขอถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคลนี้กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงและในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯในวาระ 2561-2562 นี้ ขอเรียนว่าจะพยายามบริหารงานของสมาคมอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ สมาคมฯเราเติบโตอย่างต่อเนื่องมายี่สิบปีเศษแล้ว เรามีสมาชิกเพิ่มทุกปี การจัดงานประชุมวิชาการของสมาคมก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างเหนียวแน่น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้พยายามช่วยกันพัฒนาส่วนต่างๆของสมาคมให้รวดเร็วและทันสมัยเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการลงทะเบียน ยกระดับหนังสือเอ็นโดสารให้เข้าสู่ระดับสากล ทุกอย่างเรียกว่าเป็นการสานงานต่อ ก่องานใหม่ และพยายามให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด
ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องงานประชุมวิชาการกลางปี ที่เราเพิ่งสรุปว่าจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 นั้น ขอให้ท่านสมาชิกคอยติดตามเรื่องราวความคืบหน้าได้จาก FB และ Website ของสมาคมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสำหรับการประชุมวิชาการปลายปีนี้ สมาคมมีดำริที่จะจัดประชุมวิชาการสัญจรขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยเรากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานที่ และการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความกลมเกลียวของสมาชิกของเรา หากสมาชิกท่านใดมีอะไรที่อยากเสนอแนะ สมาคมยินดีรับฟังอย่างเต็มใจนะครับ และระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 จะมีการจัด World Endodontics Conference ขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สมาคมจะจัดพาคณะกรรมการไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจไปประชุมด้วยกัน โดยเราจะเสนอข่าวให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียน ที่พัก เป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบต่อไป ผมหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงมีความยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย
ขอบคุณมากครับ

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
นายกสมาคมฯ

Content

Back to Top