ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

Tuesday, 20 February 2018

aaa2121 12

Endodontic Retreatment AND SURGERY : Beyond all limits

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ห้อง วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ร่วมยินดีกับผู้ชนะเลิศ Endo Star: Endodontic Case Contest ครั้งที่ 6

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร  Treatment of 4-canal mandibular first premolar,

อันดับที่ 2 ทพญ.สรัญญา วงศ์สุชน Management of Dens Invaginatus with non-surgical and surgical root canal treatment approach

อันดับที่ 3 ทพญ.สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์ Endodontic manangement of maxillary first molar with two distobuccal canals with broken instrumrnts

อันดับที่ 4 ทพญ.บุณยนุช บุรพัฒน์ Management of invasive external cervical root resorption

     

      

      

      

      

      

      

      

      


Member Login

certificate banner

Back to Top