การประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมปีนี้

Wednesday, 06 March 2019
การประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมปีนี้ จัดเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง คือการจัดร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 13-13-14 มิถุนายน 2562 โดยทางสมาคมได้จัดหัวข้อเรื่องที่จะบรรยายและวิทยากรเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์สาขาอื่นหรือผู้สนใจได้มารับฟังวิทยาการทางเอ็นโดดอนติกส์ได้มากขึ้น ทุกท่านสามารถติดตามข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสมาคมได้เป็นระยะๆ รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 


Member Login

certificate banner

Back to Top